Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

İyon Değiştirici

Sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarının sebep olduğu sertliğin katyonik reçine kullanılarak sudan alınması işlemidir. Sert sular; özellikle buhar kazanlarında, sıcak su tesisatlarında kireç taşı bağlayarak kesitlerinin daralmasına ve çok büyük ısı transfer kayıpları ile enerji sarfiyatına yol açar. Yumuşatma sistemleri tesisat ve ısıtıcılı cihazlarınızın kireçlenmelere karşı korunması, suyunuzun iyi bir lezzet ve yumuşaklığa ulaştırılması amacıyla kullanılır. Yumuşatma sistemlerinde kullanılan tüm kontrol valfleri servis, rejenerasyon ve ters yıkama işlemlerini otomatik yapar. Sistemde quartz, divinil benzen bazlı reçine kullanılır.

——————————————————————————————————————————————-

It is the process through which the water is relieved from hardness caused by calcium and magnesium ions using cafionic resin. Hard waters create lime stones especially in steam furnaces and hot water mechanisms which narrow their cross-sections and generate huge heat transfer losses and energy consumption. Softening systems are used so that mechanisms and heater-devices are protected against liming and that your water earns a good taste and softness. All control valves used in softening systems perform services, regeneration and reverse washing processes aufomatica//y. Quartsi di-vinyl benzene based resin is used in the system