Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Yoğunlaştırıcı

Yoğunlaştırıcılar çamuru tank merkezine sıyıran ve çamurun akıcı ve pompalanabilir kıvama gelmesini sağlayan ekipmanlardır. Arıtma tesislerinin çökeltim havuzlarında çökeltilen çamurların katı madde içerikleri düşük (% 0.6-2 katı madde) olduğundan, bu oranı arttırmak ve çamur hacmini azaltmak için yoğunlaştırma işlemi uygulanır. Bu işlemlerle çamurların katı madde içerikleri % 6,5 –  12 katı maddeye çıkarılır. Yoğunlaştırıcılar genellikle merkezden tahrikli olarak tasarlanır ve çelik köprü üzerine monte edilir.

———————————————————————————————————————————————

Condensers are the components which peek mud into the tank center and ensure that the mud is provided with a fluent and pumpable thickness. As solid substance contents of the muds settled in the settlement pools of treatment plants is very low (0.6 – 2 % solid substance), condensing process is employed to increase this ratio and decrease the mud volume. In this process, solid substance contents of muds is raised to 6.5 – 12 % solid substance. Condensers are generally designed as centrally driven and mounted on concrete or steel bridge