Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Betonarme Uygulamalı Biyolojik Arıtma Ünitesi

Altyapısı bulunmayan ve afıksu deşarj sorunu yaşayan tüm işletme ve kuruluşlarda kullanılmak amacıyla geliştirilmiş Biyolojik Beton Tip Atıksu Arıtma Ünitesidir.

Servis kapakları dışarıda kalacak şekilde yeraltına inşaa edilir, istenirse betonarme yapı yer üstünede yapılabilir. Boyutları uygun mevcut foseptiklere, betonarme yapılara ve su depolarına uygulanabilir.

Atıksu kapasitesinin değişken olmasında bile “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” tablo 21.1 Evsel Nitelikli Atıksuların Alıcı ortama deşarj standart değerlerine uygun çıkış suyu sağlar. (Bahçe Sulamasında Kullanılabilir.)

Atıksuları aktif çamur denilen mikroorganizma topluluğu ile Biyolojik Sistemle arıtır, Proses gereği sistemde oluşacak fazla çamur az olduğundan gelen sudaki kirliliğe oranla yaklaşık 4-5 ayda bir vidanjörle çekilmesi veya uygun ortam olması halinde gübre olarak kullanılabilir.

Diğer Beton ünitelerde bulunmayan ve sürekli sorun yaratan difizör tıkanıklığına karşı By- Pass vanası bulunmaktadır. Ayrıca kumanda panosu üzerinde çok kapasite az kapasite pako şalteri bulunmakta buda gelen atıksu debisine göre enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Her türlü ekipman, bir yıllık servis ve bakım garantisi kapsamında bedelsiz olarak yapılır. Daha sonraki yıllar için yedek parça ve teknik servis desteği firmamız tarafından sağlanmaktadır.

TSEK Kalite Uygunluk, İmalat Yeterlilik ve Marka Tescil Belgelerine sahiptir.

Kullanıldığı Alanlar

• Fabrika ve Sanayi Kuruluşlarında

• Yazlık Siteler ve Turistik Tesislerde

• Okul, Hastane ve Askeri Birliklerde

• Konaklama Tesisleri ve Restaurantlarda

• Çiftlik ve Mezbahanelerde

• Dinlenme Kamplarında

• Konut ve Toplu Konutlarda

• Şantiye gibi geçici yerleşimlerde

• Tatil Kamplarında

• Köylerde, Belde ve Belediyelerde

Sistemin Üstünlükleri

• Tam otomatik işletme

• ileri proses teknolojisi

• Düşük ilk yatırım ve işletme maliyeti

• Sessiz ve kokusuz çalışma

• Minimum bakım

• Yüksek arıtma verimi

• Çok küçük yerleşim alanı

• Geri kazanım

————————————————————————————————————————————————

A Biological Concrete Type Waste Water Treatmet Unit which has been developed for usage in all the plants and establishments which do not have any substructure and have waste water discharge problem.

Can be built underground, leaving the service covers above the ground or concrete built can be installed completely above the ground. It can be adapted to existing septic tanks, concrete buildings, water tanks with appropriate dimensions.

It ensures on outlet water suitable to the standard values of discharge of domestic waste waters to the receiving environment as specified in the table 21.1 “Waste water capacity is variable” (It can be used for garden watering).

It can treat the waste waters with a biblogica system together with the microorganism accumutlation called active sludge. Due to proces, the excessive sludge to be formed in the system is USS, there fore it is extracted by a sewage truck in compare to the pollution rate in the water every 4 to 5 months or it can be used as dung at convenient environments.

A by -pass valf is povided against diffuser clogging creating problem which is not available in the other Concrete units. Besides, on the control panel, a pako switch for less and more capacity which saves energy according to theflow rate of the incming waste water is available.

All equipment is provided free of charge against 1 year warranty for service and maintenance. For the subsequent year, spare pars and technical service support is provided by our company for the further years.

It has TSEK Quality Conformance and Manufacturing Qualification

Usage Fields

• For plants and industries

• Summer Housing Sites and Tourist Facilities

• School, Hospital and Military Unities

• Accommondotion Facilities and Restaurants

• Farms and slaughterhouses

• Resort Campings

• Dewellings and Collective Housing

• Temporary Settlements such as job Sites

• Holiday Campings

• Villages, Towns and Municipalities

Superiorities Of System

• Full automatic operation

• Advanced process technology

• Low first investment and operation costs

• Silent and odorless operation

• Minimum maintenance

• High treatment efficiency

• Very small settlement area

• Recovery